Ромашківський ЗЗСОВівторок, 11.05.2021, 16:44

Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
Головна | Мій профіль | Вихід
Меню сайту


DilovaMova.com
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Корисні посиланняРОЗДІЛ 1

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. 1.Об’єднання  «Країна Дитинства» створене на добровільних засадах самодіяльним об’єднанням дітей.
  2. 2.Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.
  3. 3.Найвищим органом влади учнівського самоврядування  є загальношкільні учнівські збори, які проводяться 2 рази на рік.
  4. 4.На період між загальношкільними учнівськими зборами керівництво учнівським самоврядуванням здійснюється учнівською радою.
  5. 5.Учнівське самоврядування має таку  структуру: загальношкільна, ступенева, класна, з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільними через ступеневі, а педколектив школи здійснює консультативне педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування всіх рівнів.

2.   ЗМІСТ  ТА ЗАВДАННЯ

2.1.    Забезпечення всебічного розвитку дитини, її особистісного зростання.

2.2.    Формування суспільно-громадського досвіду особистості.

2.3.    Розвиток, стимулювання та реалізація її духовного і творчого потенціалу.

2.4.    Створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів, обдарувань.

2.5.    Залучення до особистісно-значимих соціокультурних цінностей.

2.6.    Задоволення потреб у професійному самовизначенні.

2.7.   Забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організація їх дозвілля.

2.8.    Розвиток психофізичних ресурсів, зміцнення здоров’я, підтримка високої працездатності.

2.9.   Виховання вольових якостей, формування активної життєвої позиції, здорового способу життя засобами фізичної культури, спорту та просвітницької роботи.

3.  ФОРМИ  РОБОТИ

3.1.  Засідання учнівської ради проводиться згідно плану не рідше, як 1 раз на два місяці. Протоколи ведуться як підсумок двомісячної роботи учнівської ради.

3.2.  При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, учнівська рада засідає частіше. Рішення  учнівської ради заслуховуються на лінійці.

3.3. Лінійки проводяться  раз на тиждень. На лінійку виносяться питання: звіти чергових класів, повідомлення про діяльність школи на наступний тиждень, проведення підсумків  щодо справ, які відбувалися в школі.

3.4.  Організація дозвілля школярів проводиться у формі ігрових занять, КВН, КТС різного характеру, змагань, влаштування виставок та ярмарків, екскурсій, ігрових програм, туристичних походів, поїздок, цікавих зустрічей тощо.

4. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

4.1.  Перед вступом до об’єднання, першокласники проходять посвячення.

4.2. Очолює об’єднання педагог-організатор, класні керівники допомагають педагогу-організатору створити дитячий колектив, зробити навчання цікавим, до роботи залучаються батьки учнів.

4.3.  Членство в об’єднанні підтверджує емблема та девіз.

4.4.  Всіх школярів об’єднує:

 –  бажання пізнати нове,

 • бажання вчитися,
 • бажання знайти друзів,
 • ввічливе ставлення до інших.

4.5. Члени об’єднання мають право:

–   обирати та бути обраним до керівних органів; 

 • вносити на обговорення та голосування до керівних органів свої пропозиції та вимагати відповіді по суті справи;
 • отримувати інформацію про заплановані заходи та брати в них участь;
 • брати участь в роботі об’єднання;
 • отримувати всебічну підтримку та допомогу від об’єднання у межах питань його компетенції;
 • обговорювати план роботи об’єднання, вносити пропозиції, висловлювати та відстоювати свою думку, звертатись із запитами до відповідних структур;
 • Члени об’єднання зобов’язані:
  • дотримуватися Статуту; 
  • виконувати рішення комісій;
  • поважати старших, батьків, вчителів.

РОЗДІЛ 2

1. ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ УЧНІВСЬКІ ЗБОРИ

1.1. Загальношкільні учнівські збори – найвищий орган влади учнівського самоврядування.

1.2. На загальношкільних учнівських зборах:

      - обговорюється та затверджується Статут дитячого об’єднання.

      - обирається учнівська рада;

      - обирається Президент, Прем’єр-міністр.

2. УЧНІВСЬКА   РАДА

2.1. Учнівська рада – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни  та особливостей у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.

2.2.  Учнівська рада обирається на загальношкільних учнівських зборах і підзвітна їм один навчальний рік.

3. СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОЇ РАДИ

 1. 1.  Учнівська рада складається з 19 членів.
 2. 2.   З членів учнівської ради  обирається Президент, Прем’єр-міністр, секретар та голови комісій .Вибори проводяться на організаційному засіданні учнівської ради відкритим голосуванням. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосувало більшість голосів.
 3. 3. Учнівська рада включає в себе такі комісії:

- комісія з питань захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях;

- комісія з питань загальної та позашкільної освіти;

- комісія з питань преси та інформації;

- комісія з питань екології та краєзнавства;

- комісія з питань толерантності та духовного розвитку;

- комісія з питань спорту та здорового способу життя;

- комісія з питань культури та дозвілля;

- комісія з питань роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

 1. .   Голова і заступник учнівської ради не є членами комісій. Кожна комісія    

            складається з 7 – 8 чоловік: голова комісії, його заступник та члени.

4.  ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ

4.1. Президент здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу комісій, проводить засідання учнівської ради.

 1. Прем’єр-міністр здійснює роботу по активізації діяльності комісій, контролює виконання  рішень засідань учнівської ради. У разі відсутності Президента – виконує його обов’язки.

4.3. Секретар систематично здійснює облік роботи комісій і подає інформацію про її виконання.

4.4.  Комісія з питань захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях:

 • проводить просвітницьку роботу з питань вивчення прав дитини відповідно до статей Конвенції ООН про права дитини, законів України;
 • вчить правильно знаходити шляхи захисту своїх прав та інтересів;
 • організовує роботу психологічних та правових консультаційних пунктів;
 • співпрацює з різними державними структурами, спеціалістами та громадськими організаціями;
 • створює банк методичних матеріалів для підготовки та проведення дискусій, ток-шоу, брейн-рингів, КВК, спільних круглих столів дітей з батьками, вчителями і представниками різних державних структур
 • готує, підтримує та реалізує різноманітні проекти відповідно до напряму діяльності комісії.

4.5.  Комісія з питань загальної та позашкільної освіти:

 • заохочує дітей різного віку до здобуття ними повноцінної загальної освіти;
 • бере активну участь в організації та проведенні предметних тижнів, олімпіад, різних конкурсів.

4.6.  Комісія з питань преси та інформації:

 • створює інформаційну базу даних, необхідних для діяльності кожної комісії;
 • працює над поновленням матеріалів;
 • організовує та проводить лінійки;
 • висвітлює події з шкільного життя в шкільній газеті;
 • проводить соціологічні дослідження щодо вивчення громадської думки про діяльність дитячого об’єднання.

4.7.  Комісія з питань спорту та здорового способу життя:

 • організовує та проводить акції, заходи, спортивні та туристичні змагання;
 • організовує серед дітей просвітницькі акції щодо небезпеки формування залежності від комп’ютерних ігор;
 • організовує просвітницьку роботу спільно зі структурами охорони здоров’я стосовно профілактики та захисту під час поширення таких захворювань як грип, туберкульоз, кишкові інфекції;
 • сприяє профілактиці раннього статевого життя.

4.8.  Комісія з питань екології та краєзнавства:

 • сприяє розвитку духовності дітей, відчуття взаємозалежності людини і природи;
 • проводить просвітницьку роботу з питань збереження навколишнього середовища, починаючи з території власного дому, навчального закладу, села;
 • заохочує дітей до вивчення історії свого краю, малої батьківщини, шанобливо ставитися до місць ушанування пам’яті людей та історичних подій;
 • організовує та проводить різноманітні заходи на тему екології навколишнього середовища.

4.9.  Комісія з питань толерантності та духовного розвитку:

 –  сприяє проведенню різноманітних заходів, спрямованих на духовне виховання, розкриття понять «екологія душі», «толерантність», «гармонія»;

 –  сприяє налагодженню взаєморозуміння, взаємоповаги між усіма учасниками навчально-виховного процесу: діти – педагоги, діти – батьки, батьки – педагоги, діти – діти;

 –  проводить тренінги з питань толерантності.

 1. Комісія з питань культури та дозвілля:

 – планує роботу з головою учнівської ради, педагогом-організатором, заступником з ВР;

 –  організовує змістовне дозвілля школярів з урахуванням їхніх інтересів;

 – залучає учнів школи до підготовки та проведення творчих справ, свят, конкурсних розважальних програм.

 1. Комісія з питань роботи з дітьми молодшого шкільного віку:
  • робить підбірку цікавих та активних форм роботи змістовного дозвілля дітей молодшого шкільного віку;
  • організовує діяльність молодших школярів у позаурочний час.

РОЗДІЛ 3

1.  ВЗАЄМОДІЯ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ З ІНШИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ І ПЕДКОЛЕКТИВОМ ШКОЛИ

 1. 1. Члени учнівської ради доводять рішення учнівської ради в класах .
 2. 2. Відповідальність за рішення лягає на конкретного виконавця, контроль за старостою.
 3. 3. Староста підзвітний учнівській раді.
 4. 4. Учнівська рада тісно співпрацює з гуртками та спортивними секціями, які діють в школі, сприяє поширенню інформації про них.

РОЗДІЛ 4

 1. ВИБОРИ

1.1. Президент, Прем’єр-міністр обираються на загальношкільних учнівських зборах шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

1.2.  Голову, заступника комісій – на організаційному засіданні учнівської ради простою більшістю голосів на альтернативній основі.

 1. 3.Члени учнівської ради обираються на класних зборах шляхом відкритого      голосування простою більшістю голосів.

 

 1. ПЕРЕВИБОРИ  І ПОЗБАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА В УЧНІВСЬКІЙ РАДІ
 2. 1. У випадку несистематичного виконання членами учнівської ради своїх обов’язків і нереагування на зауваження інших членів  щодо покращення своєї роботи.
 3. 2. У випадку коли член учнівської ради порушує Правила для учнів школи і не реагує на зауваження .
 4. 3. У разі переїзду (зміни місця проживання ) чи переходу до іншої школи.
 5. 4. Учні класу повинні обрати нового члена учнівської ради не пізніше одного місяця з часу виключення. До цього часу староста класу суміщає і членство в учнівській раді .

РОЗДІЛ  5

1. КЛАСНІ  ЗБОРИ

 1. 1. Класні  зборинайвищий виконавчий орган класу, який збирається в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.
 2. 2. На зборах розглядаються питання, що стосуються життя класу: планування роботи, обговорення діяльності класу ( звіти активу класу), шляхи покращення роботи та інше.
 3. 3. На класні збори можуть бути запрошені  батьки, вчителі-предметники, інші члени  учнівської ради.
 4. 4. Класні збори можуть вносити пропозиції , які повинні розглядатися на засіданнях учнівської ради, з повідомленням про своє рішення  на лінійці.
 5. 5. Головою класних зборів є староста.

РОЗДІЛ  6

1.  ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ

 1. 1. Проведення психологічною службою анкетувань, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування .
 2. 2. Включення в перелік питань засідань учнівської ради положень, які дають змогу активізувати діяльність учнівської ради.
 3. 3. Нестандартні підходи до форм роботи.
 4. 4. Положення статуту можуть бути змінені з ініціативи зборів класу, загальношкільних  зборів, якщо за них проголосує 2/3 усіх учасників.
Увійти на сайт

Гаряча лінія


Захист прав дитини


Сайти шкіл району