Ромашківський ЗЗСОВівторок, 11.05.2021, 15:43

Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
Головна | Мій профіль | Вихід
Меню сайту


DilovaMova.com
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Корисні посиланняСХВАЛЕНО

Вченою  радою КОІПОПК

Протокол № ­2

від 8 травня 2012 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

 1. Загальні положення та визначення 

 

1.1. «Положення про організацію дистанційного навчання у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів» (далі – Положення) визначає систему організаційних та навчально-методичних заходів для реалізації дистанційного навчання за програмами підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів. 

 

1.2  Метою дистанційного навчання є створення умов для удосконалення професійних та фахових знань, умінь і навичок слухачів за місцем їх проживання або тимчасового перебування з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

 

1.3. Завданнями дистанційного навчання є: 

 • розширення можливостей доступу педагогічних працівників до якісної освіти засобами дистанційного навчання; 
 • забезпечення індивідуалізації навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей кожного слухача;
 • створення додаткових можливостей для спілкування науково-педагогічних та педагогічних  працівників зі слухачами та слухачів між собою в процесі активного творчого засвоєння програми навчання.

 

1.4. Дистанційне навчання може бути реалізоване шляхом упровадження:

 • дистанційної форми навчання як окремої форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • технологій дистанційного навчання у процесі організації та забезпечення інших форм розвитку професійної компетентності освітян.

 

1.5. Навчання за дистанційною формою здійснюється за: 

 • державним  замовленням;  
 • договорами з юридичними та фізичними особами.

 

1.6. Додатковими  вимогами  до слухачів, які  навчаються за  дистанційною  формою, є: 

 • наявність доступу до мережі Інтернет;
 • вміння користуватися сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями (Інтернет, електронна пошта).

 

1.7. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Дистанційна форма навчання – форма навчання, рівноцінна очній, вечірній, заочній, що реалізується в умовах віддаленості слухача і викладача на основі використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.  

Дистанційне навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі актуальних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Основні риси дистанційного навчання: 

 • гнучкість – територіальна, часова, змістовна; 
 • визначальна роль самостійної роботи слухачів; 
 • інтерактивність взаємодії між суб’єктами навчального процесу.

Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, які надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання. Технології дистанційного навчання впроваджуються з метою: 

 • розроблення дистанційних курсів;  
 • організації дистанційного навчання. 

Основні технології дистанційного навчання:

 • кейс-технологія – заснована на використанні комплектів (кейсів) текстових, аудіо-візуальних та мультимедійних навчально-методичних матеріалів, їх розсиланні для самостійного вивчення слухачами з можливістю отримання консультацій викладачів (тьюторів);
 • ТВ-технологія – базується на використанні систем телебачення для доставки навчально-методичних матеріалів з можливістю отримання  консультацій викладачів (тьюторів);
 • мережева технологія – передбачає використання мереж телекомунікацій для забезпечення слухачів навчально-методичними матеріалами та інтерактивної взаємодії між суб’єктами навчання в синхронному та асинхронному режимах.

Навчально-методичний комплекс (веб-ресурс)  включає: 

 • програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
 • електронний навчальний посібник;  
 • додаткові навчально-методичні матеріали на паперових та електронних носіях.

Учасники навчального процесу:

 • слухачі – педагогічні працівники закладів освіти, які виявили бажання навчатися за дистанційною формою для підвищення кваліфікації;
 • науково-педагогічні та педагогічні  працівники, які забезпечують навчальний процес у межах своїх функціональних обов’язків;
 • тьютор – куратор групи слухачів, який здійснює підтримку та методичний супровід навчального процесу.
 • працівники центру дистанційного навчання, які здійснюють організаційну,   адміністративну  та  технологічну підтримку процесу дистанційного навчання.

 

 1. Нормативно-правова база 

 

 • Конституція України;
 • Закон  України «Про освіту»;
 • Закон  України «Про вищу освіту»;
 • Закон  України «Про національну програму інформатизації»;
 • Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»;
 • наказ Міністерства освіти і науки «Про створення Українського центру дистанційної освіти» (від 07.07.2000 № 293)
 • Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (від 31.07.2000 № 928);
 • Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 20.12.2000;
 • Положення про дистанційне навчання.

 

 1. Організація навчального процесу за дистанційною формою 

 

3.1. Для організації навчання за дистанційною формою на базі районних і міських методичних служб, закладів освіти створюються і функціонують районні та міські центри дистанційного навчання,  в яких слухачеві надають автоматизоване робоче місце, здійснюють організаційну, консультативну, науково-методичну підтримку навчального процесу. 

 

3.2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання здійснюється за затвердженими навчальними програмами та планами відповідно до положень про:

 • організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів;
 • навчальні плани, навчально-тематичні плани та програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних, управлінських і методичних кадрів.

 

3.3. Термін навчання за дистанційною формою триває не більше 6 місяців та встановлюється відповідно до індивідуального плану роботи слухача. 

 

3.4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання  здійснюється в три етапи:

І етап (очний) – організаційно-настановча сесія (2 дні);

ІІ етап (дистанційний) – керована самостійна робота слухача;

ІІІ етап (очний) – заключна сесія (1 день).

 

3.5. Під час організаційно-настановчої сесії здійснюється: 

 • реєстрація слухачів та зарахування їх до навчальної групи;
 • вхідне діагностування; 
 • проведення навчальних занять.

 

3.6. Під час заключної  сесії проводиться: 

 • підсумковий  контроль  навчальних досягнень слухачів;  
 • конференція з обміну досвідом роботи.

 

3.7. На дистанційному етапі слухачі:

 • працюють з науковою та навчально-методичною літературою, електронними навчальними посібниками відповідно до обраних програм навчання;
 • виконують практичні завдання та поточне тестування;
 • створюють авторські (творчі) проекти;
 • беруть участь у тематичних форумах;
 • спілкуються і консультуються з викладачами та тьютором  у синхронному й асинхронному режимах;
 • захищають авторські (творчі) проекти. 

Авторський (творчий) проект – це практичний результат підвищення фахової кваліфікації слухача, що виконувався самостійно під керівництвом науково-педагогічних та педагогічних працівників відповідного профілю.

 

3.8. Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, консультації, обмін досвідом роботи, самостійна робота та контрольні заходи.

 

3.9. Зазначені вище форми навчання реалізуються з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій (Інтернет, електронна пошта, чат, форум, телеконференція, відеоконференція, конференція,  аудіоконференція тощо). 

 

3.10. Контрольні заходи включають вхідний, поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень слухачів.

 

 1. Учасники навчального процесу

 

4.1. Слухачі:

 • забезпечуються гуртожитком під час сесійного навчання;
 • користуються фондами бібліотеки, навчально-методичних кабінетів (центрів), обласної педагогічної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї і технології»;
 • беруть участь у роботі конференцій, навчальних семінарів, інших методичних заходів, що проводяться інститутом. 

    Слухачам, які виконали навчальний план та захистили авторський проект, видається посвідчення встановленого зразка.  

 

4.2. Науково-педагогічні, педагогічні працівники:  

 • виконують функції викладачів, консультантів, кураторів навчальних груп (тьюторів);
 • забезпечують дидактичне та методичне наповнення навчально-методичних комплексів  тощо.

 

4.3. Тьютори:  

 • здійснюють методичний супровід навчального процесу;  
 • контролюють виконання індивідуальної програми слухачем;
 • співпрацюють із педагогічними працівниками центру  дистанційного  навчання;
 • удосконалюють навички впровадження технологій дистанційного навчання.

 

4.4. Працівники центру дистанційного навчання:

 • здійснюють підготовку (навчають, консультують) науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту, методистів районних і міських методичних служб, які координують роботу з підвищення кваліфікації освітян за дистанційною формою навчання, до впровадження технологій дистанційного навчання;
 • формують банк навчальних матеріалів для наповнення програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації для їх подальшого структурування й адаптування до Інтернет-середовища;
 • комплектують групи слухачів згідно поданих замовлень;
 • адмініструють систему «Прометей» (складають списки викладачів і слухачів, формують групи, наповнюють інформаційними, навчальними та методичними матеріалами);
 • навчають та консультують слухачів дистанційних курсів;
 • здійснюють технічну й технологічну підтримку процесу дистанційного навчання;
 • проводять настановні заняття зі слухачами;
 • розробляють робочі навчально-тематичні плани проведення курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання;
 • координують діяльність тьюторів, викладачів кафедр, методистів районних, міських  методичних служб;
 • аналізують та узагальнюють результати навчання слухачів за дистанційною формою;
 • формують портфоліо слухачів;
 • проводять моніторинг якості підвищення фахової кваліфікації слухачів.

 

  За складність навчальної та методичної роботи, а також необхідність мати додаткові компетенції науково-педагогічним і педагогічним працівникам, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою, можуть встановлюватись додаткові надбавки, розміри яких визначаються ректором інституту.

 

 1. Забезпечення процесу дистанційного навчання 

 

5.1. Науково-методичне забезпечення включає:

 • методичні рекомендації щодо впровадження технологій дистанційного навчання;
 • критерії, форми, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;
 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення навчально-методичних комплексів з кожного напряму підвищення кваліфікації передбачає наявність:
 • навчальних програм, навчально-тематичних планів, розкладів навчальних занять для очних етапів навчання;
 • методичних рекомендацій щодо організації самостійної роботи слухачів,  використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей тестування тощо;
 • електронних  бібліотек;
 • практичних завдань із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • пакетів тестових завдань;
 • інших ресурсів навчального призначення.

 

5.2. Кадрове забезпечення:

 • педагогічні, науково-педагогічні працівники, які виконують функції викладачів, консультантів, кураторів навчальних груп (тьюторів), авторів дидактичного та методичного наповнення навчально-методичних комплексів;
 • тьютори, які беруть участь в організації навчального процесу, взаємодії між викладачами та слухачами у синхронному та асинхронному режимах;
 • працівники центру дистанційного навчання, які здійснюють організаційну, адміністративну, навчально-методичну, технічну, технологічну підтримку процесу дистанційного навчання.

 

5.3. Системотехнічне забезпечення включає:

 • апаратне забезпечення (сервери, робочі станції, мережне обладнання тощо);
 • телекомунікаційне забезпечення, пропускна здатність телекомунікаційних каналів якого має надавати всім слухачам доступ до навчальних матеріалів;
 • програмне забезпечення загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензованим або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами.

 

5.4. Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів: 

 • обласного бюджету;  
 • юридичних  та  фізичних  осіб;
 • грантів  та  інших  надходжень,  що  не  суперечить   чинному   законодавству  України. 

 

 1. Якість дистанційного навчання

 

Якість дистанційного навчання забезпечується:

 • використанням ліцензованого програмного забезпечення, в тому числі програмного забезпечення спеціального призначення для організації та підтримки дистанційного навчання, що відповідає рекомендованим міжнародним стандартам;
 • експертизою та сертифікацією програмно-методичних комплексів або програм освітньої діяльності фахової кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання;
 • рівнем організації та скоординованості діяльності всіх підрозділів, що забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання;
 • рівнем науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення  навчального процесу; 
 • системною педагогічною діагностикою та моніторингом якості дистанційного навчання;
 • здійсненням контрольних заходів для виявлення рівня набутих слухачем знань, умінь, навичок та проектування змісту навчання;
 • професійним розвитком науково-педагогічного, педагогічного та  адміністративно-управлінського персоналу, який забезпечує підвищення кваліфікації освітян за дистанційною формою навчання.

 

 

 

Увійти на сайт

Гаряча лінія


Захист прав дитини


Сайти шкіл району