Ромашківський ЗЗСОВівторок, 11.05.2021, 17:17

Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
Головна | Мій профіль | Вихід
Меню сайту


DilovaMova.com
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Корисні посиланняРомашківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області

09623 Київська обл., Рокитнянський р-н, с.Ромашки, вул. Шкільна, 1,

тел. 04562-236-45,  e-mail: romashkyschool@gmail.com , КОД ЄДРПОУ 25300750

Н А К А З

 

15 червня  2019р.                                      с. Ромашки                                                         №53

 

Про підсумки методичної роботи

Методична робота навчального закладу у 2018/2019 навчальному році була  спрямована на реалізацію п’ятого  етапу (практичне дослідження проблеми науково-педагогічної проблеми школи «Розвиток  життєвих компетентностей учнів»: «Взаємозв’язок творчих можливостей учителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня».

На виконання закону України «Про загальну середню освіту» та відповідно до Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, затвердженого наказом МОН України №358 від 28.10.1997 року в школі створено методичний кабінет, який є об’єднуючим центром методичної роботи закладу.

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2017/2018 навчальний рік.

Протягом минулого навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 - Підсумки результативності роботи методичної ради в 2017/2018 н.р.

 - Основні напрямки методичної роботи у 2018/2019 н.р.

 - Затвердження планів роботи шкільних методоб’єднань на 2018/2019 н.р.

 - Про  впровадження Державних  стандартів  початкової  та  базової  загальної  середньої  освіти.

Діяльність методичних об’єднань  було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної  науково-методичної проблеми. Кожне з них  провело по 2 засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2018/2019 н. р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями   були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

У рамках вивчення і реалізації V етапу науково-методичної проблеми були проведені педагогічні ради:

«Соціально-педагогічні проблеми гуманізації виховання учнів у сучасних умовах»,

«Взаємозв’язок творчих можливостей учителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня».

Результативною є методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами й підготовка їх до районних турів, конкурсів, олімпіад.

Педагогічні працівники школи задіяні в роботі районних методичних об’єднань.

Проаналізувавши роботу МО та керуючись проблемою методичного  школи, вчителі дійшли висновку, що певна робота проводиться, але вона потребує вдосконалення.

Уся робота з педкадрами була спрямована на підвищення професійного та методичного рівня кожного педагога.

Робота шкільного колективу сприяла виявленню та підтримці талановитої молоді, створенню умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних  здібностей   учнів,  має свої   позитивні результати.

У 2018/2019н.р. пройшли  чергову атестацію такі вчителі:

1.Шосталь Ольга Зотівна, учитель початкових класів, на відповідність займаній посаді,  раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєному званню «старший учитель».

2. Волосажир Інна Миколаївна, учитель початкових класів, на відповідність займаній посаді, встановлення кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої категорії».

3. Дем’яненко Яна Вікторівна, учитель фізики та астрономії, на відповідність займаній посаді, встановлення кваліфікаційної  категорії «спеціаліст другої категорії».

Педагогічний колектив школи створює оптимальні умови для обдарованої та талановитої молоді, всебічно сприяє розвитку творчого потенціалу учнів.

 Щодо дотримання в школі пріоритетних напрямків реформи навчально-виховного процесу слід зазначити, що формування змісту шкільного освітнього компонента та організація його вивчення здійснювалась на основі вивчення інтересів та запитів школярів. В школі запроваджений напрямок профілізації: української філології. Продовжується перехід основної школи на новий зміст освіти.

Відповідно до плану роботи школи з цього навчального року  педагогічний колектив завершив  працювати над вирішенням методичної проблеми: «Розвиток життєвих компетентностей учнів».

Формування життєвих компетентностей – це цілісний, поступальний процес, який виражається у залученні дитини до соціального досвіду, засвоєнні нею вже існуючих у суспільстві форм і видів діяльності. Розвинена і сформована особистість – це активний творець свого життя.

Аналіз підсумків за навчальний рік дає підстави зробити висновки, що, порівняно з минулим роком зріс рівень фахової майстерності вчителів. Педагогічний колектив в процесі своєї діяльності в цілому реалізував мету навчання, розвитку і виховання учнів, поставлену на початку навчального року.

Разом з тим в організації методичної роботи є багато невирішених проблем, суттєвих недоліків. Недостатньо використовуються в практичній роботі педагогів досягнення психолого-педагогічної науки, можливості колективних форм методичної роботи.

Аналіз  виховної роботи за  2014-2019 роки з проблеми школи  «Розвиток особистості школяра шляхом залучення його до творчої діяльності»свідчить, що головні зусилля було зосереджено на формуванні в учнів ключових компетентостей шляхом підвищення якості освіти. Головною тенденцією виховного процесу в школі була побудова цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделі виховної системи у школі. Особлива увага зверталася на створення відповідних психолого-педагогічних умов у школі, які сприяли організації навчально-виховної, позаурочної та позакласної діяльностям, позашкільної освіти, роботі шкільної організації учнівського самоврядування, взаємодії з батьками.

Основою виховного процесу було формування у дітей системи ціннісного ставлення до соціального і природного довкілля, оскільки в сучасних умовах розвитку, виховний процес у школі набирає оберти щодо гармонійного поєднання інтересів учасників виховного процесу: вихованця, котрий прагне вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуальності; суспільства, зусилля якого спрямовуються на моральний саморозвиток особистості; держави, зацікавленої у тому, щоб діти зростали громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі. Сьогодення об’єктивно актуалізує пошуки нових підходів до соціального розвитку учнівської молоді. При цьому значне місце відводилося вибору особистістю системи життєвих цінностей, формуванню власних мотивів діяльності, визначенню інтересів, розвитку організаторських здібностей, які забезпечили б самоствердження молодої людини суспільства.

Виховні форми, які використовувала у своїй роботі школа: конкурси, виховні години, круглі столи, диспути, спортивні змагання, анкетування, екскурсії, кіноуроки, свята, оформлення виставок з залученням дітей та їх батьків до співпраці, лекції, трудові десанти, групові справи, інсценізація, умовні подорожі та інші.

Основними педагогічними умовами та шляхами підвищення ефективності виховного процесу було: впровадження особистісно орієнтованого підходу до учня, перетворення його із об’єкта на суб’єкт виховного процесу; стимулювання здорового способу життя і забезпечення позитивної соціальної орієнтації; впровадження активних форм і методів виховного впливу на учнів; впровадження інноваційних технологій в діяльність вчителів-предметників, класних керівників, керівників гуртків, секцій.

Виходячи з вищезазначеного

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Демяненко І.В.:

1.1.. Забезпечувати реалізацію принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня. Встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів (постійно).

3. Упроваджувати в навчально-виховний процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації (постійно).

4. Створити  методичний супровід роботи молодих вчителів щодо успішної адаптації до роботи в школі та підвищення рівня професійної компетентності ( постійно).

5. Залучати  вчителів до участі в  інноваційній та дослідно-експериментальній роботі (постійно).

6.Підвищувати ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу ( постійно).

7. Удосконалювати контрольно-оцінювальну діяльність в процесі навчання з урахуванням сучасних досягнень педагогіки( постійно)

8.Здійснюватиння психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу. (постійно).

9. Розпочати працювати над проблемою «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу» (2019-2024рр.).

3. Заступнику директора з виховної роботи Поляк Н.І. спрямувати роботу методичного обєднання класних керівникі  на реалізацію проблеми  «Формування успішної особистості школяра, створення умов для самореалізації учнів у різних видах творчої діяльності» (2019-2024рр.).

4. Класним керівникам в наступному навчальному році продовжити роботу над реалізацією виховної проблеми школи та району, над оволодінням прийомами і засобами педагогічної техніки, вмінням встановлювати педагогічно доцільні взаємовідносини з окремими учнями, учнівським колективом, батьками, вчителями, аналізувати свою діяльність, результати роботи, над створенням необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.

5. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на  заступника директора з навчально-виховної роботи Демяненко І.В.                                             

                                       

Директор школи                                                                                             Т.Кононенко 

 

З наказом ознайомлені                                          І.Демяненко

                                                                                 

                                                                                                 Н.Поляк

Увійти на сайт

Гаряча лінія


Захист прав дитини


Сайти шкіл району