Ромашківська ЗОШ І-ІІІ ступенівПонеділок, 24.09.2018, 05:51

Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
Головна | Мій профіль | Вихід
Меню сайту


DilovaMova.com
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Корисні посилання











Ромашківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області

09623 Київська обл., Рокитнянський р-н, с.Ромашки, вул. Шкільна, 1,

тел. 04562-236-45,  e-mail: romashkyschool@gmail.com , КОД ЄДРПОУ 25300750

Н А К А З

 

15 червня  2017р.                                      с. Ромашки                                                         №76

 

Про підсумки методичної роботи

 

Методична робота навчального закладу у 2016/2017 навчальному році була  спрямована на реалізацію першого (діагностичного) етапу науково-педагогічної проблеми школи «Розвиток  життєвих компетентностей учнів».

На виконання закону України «Про загальну середню освіту» та відповідно до Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, затвердженого наказом МОН України №358 від 28.10.1997 року в школі створено методичний кабінет, який є об’єднуючим центром методичної роботи закладу.

Організація методичної роботи в школі ґрунтується на засадах диференційованого підходу, врахування індивідуальних запитів і побажань кожної категорії педагогічних працівників, що сприяє росту професійної майстерності вчителів.  У свою практику роботи було введено нетрадиційні форми роботи: педради-семінари з елементами ділової гри, круглі столи, презентації, декади педагогічної майстерності, аукціони педагогічних ідей, семінари-тренінги.

Система методичної роботи спрямовувалась на інформаційне забезпечення учасників педагогічного процесу: проводились теоретичні семінари, методичні оперативні наради, методичні діалоги, усні повідомлення, бесіди з педагогами, які відчували труднощі нововведень, випускались методичні бюлетені, проводились бібліографічні огляди, практичні заняття з учителями тощо. Поновлено стенди методичного кабінету відповідно до нових вимог.

Основними формами роботи з молодими вчителями є наставництво, консультування, співбесіди, тиждень молодого вчителя, практичні заняття, спільні моделювання уроків, виховних заходів, відвідування уроків з детальним їх аналізом, допомога в організації самоосвітньої роботи та інші.

Всі вищеназвані форми роботи сприяли розвитку творчого потенціалу вчителів.

   Домінуючою формою методичної роботи в школі діє  методична  рада, до  складу  якої  входять 4 циклові методичні об’єднання, до яких залучені всі педагогічні працівники. Крім того працює МО класних керівників.

Вся робота МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу  була сконцентрована навколо науково-методичної проблеми «Розвиток  життєвої  компетенції  засобами  нових  технологій», вирішенню якої сприяли різні форми роботи: проектні технології на уроках зарубіжної літератури, використання  мультимедійних презентацій на уроках англійської мови з проблемно-пошуковим методом навчання, презентації вчителів української мови власних педагогічних ідей та їх захист та формування комунікативних компетентностей на уроках історії.

У роботі МО взяли участь 7 вчителів. Вищу освіту мають всі вчителі циклу.  з них мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” - 5, 2 – “спеціаліст І категорії”, 5 з них мають звання “старший вчитель”.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік не підвищився науково – теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів циклу.

При складанні календарно – тематичних планів вчителі циклу чітко дотримувались виконання навчальних програм та практичного мінімуму письмових робіт, контролю всіх видів діяльності учнів, передбачених програмами.

 

На кінець навчального року вчителями – предметниками основної та старшої школи  виконано навчальні програми з усіх предметів як інваріантної, так і варіативної складових навчального плану. Є розбіжність фактичної кількості годин з програмою на - 3 - 6 год. за рахунок святкових днів.

 

Варіативна складова навчальних планів, у тому числі індивідуальні та групові заняття, курсу за вибором та факультативні курси виконано згідно програм.

Як свідчить порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів якісний показник в цьому навчальному році з предметів історії України, всесвітньої Історії та правознавства збільшився, а з української мови, української літератури, англійської мови зменшився.

            У процесі роботи виправдали себе такі форми роботи, як індивідуальні та групові  заняття з учнями які мають початковий рівень навчальних досягнень, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, ознайомлення вчителів з ППД, огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо.

На засіданнях МО обговорювались складені вчителями тексти контрольних робіт, завдання для проведення І етапу олімпіад, моделі окремих уроків. Систематично обговорювались новини методичної літератури та преси.

Методична робота проводилась на належному теоретичному і практичному рівнях,  але, не дивлячись на всі заходи, не всі учні мають сталий інтерес до навчання, мало приділяють уваги позакласному читання. Усні відповіді будують не завжди логічно, недостатньо аргументують думки і висновки.

      Методичне об’єднання є домінуючою формою методичної роботи в школі, однією з головних ланок в системі підвищення кваліфікації вчителів, а його робота спрямована на постійне удосконалення навчально-виховного процесу з предметів, підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

      У 2015/2016 навчальному році педагоги технічно-естетичного циклу працювали над реалізацією проблеми  « Профільна компетентність як засіб самореалізації в соціально значущій діяльності».

Вирішуючи проблему, вчителі реалізували завдання методичного об’єднання:

  1. Духовно збагатити та створити умови для розвитку гармонійної особистості;
  2. Вивчати і удосконалювати стан організації навчального процесу та компетентності  учнів при вивченні  предметів технічно -  естетичного циклу.

Робота методоб’єднання була спрямована на надання реальної дієвої допомоги усім членам МО і будувалася робота так, щоб кожен вчитель міг найбільш повно розкрити свої здібності і талант, набуті навички дослідницької діяльності, розвивати ініціативу та творчий пошук. Зверталася увага на розгляд нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, вивчення методичних рекомендацій.

У роботі МО взяли участь 5 вчителів. Вищу освіту мають  4 вчителі  циклу, 1 – базову вищу.  Один учитель має вищу кваліфікаційну категорію, 2   -  “спеціаліст І категорії”,  1 – «спеціаліст ІІ категорії».

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік підвищився науково – теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів циклу, посилилась увага до виховної  та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

При складанні календарно-тематичних планів вчителі циклу чітко дотримувались виконання навчальних програм та практичного мінімуму письмових робіт, контролю всіх видів діяльності учнів, передбачених програмами.

На кінець навчального року вчителями-предметниками основної та старшої школи в цілому виконано навчальні програми з усіх предметів як інваріантної, так і варіативної складових навчального плану.

Протягом минулого року відбулося 4 засідання МО технічно-естетичного циклу.

Вчителі, які беруть участь у роботі МО, підходять до своєї праці творчо, переймають досвід, використовують нові методи і форми роботи на уроках, тестову програмову систему перевірку знань учнів на уроках, діляться своїми досягненнями і набутими навиками. Педагоги не лише втілюють нові підходи до побудови сучасного уроку а також залучають учнів до позакласної роботи з предметів, шкільних районних олімпіад, що сприяє розвитку творчої активності учнів їх інтелектуальних та практичних вмінь.

Робота членів МО сприяла виявленню та підтримці талановитої молоді, створенню умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати.

У минулому навчальному році приділялась належна увага позакласній роботі з предметів технічно-естетичного циклу. Було проведено виставки учнівських робіт з образотворчого мистецтва «За здоровий спосіб життя», «Свято тата»,  участь у конкурсах.

В напрямку «Формування здорового способу життя», забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я було здійснено таку роботу: тренінг з формування навичок здорового способу життя з учнями 8 кл., проведено спортивні свята до Дня фізкультури та спорту, активний відпочинок учнів на свіжому повітрі до Дня здоров’я.

Учителі велику увагу приділяли інтерактивним методам навчання. Використовували групові форми навчання, інтерв’ювання, “мозкову атаку”, вираження учнями своїх думок і почуттів невербальними засобами у малюнках.

В організації методичної роботи вчителів технічно-естетичного циклу є ще невикористані резерви. Шкільне методичне об’єднання повинно бути однією з головних ланок в системі підвищення кваліфікації вчителів, а його робота повинна бути направлена на постійне покращення навчально–виховного процесу з предметів, на визначення єдиного підходу до учнів.

Правильна організація роботи МО сприяє розвитку творчості розвитку культури праці і всього колективу, а в її основі лежить вивчення системи роботи кожного вчителя.

Але поряд із проведеною роботою є ще багато недоліків: низький рівень  участі у фахових конкурсах вчителів, мало пропагується  досвід роботи на сторінках педагогічної преси, Інтернету.

У минулому навчальному році приділялась належна увага позакласній роботі з предметів.  Продумано і цілеспрямовано проводились предметні тижні, дні, загальношкільні свята.

У 2015/2016 навчальному році педагоги початкових класів працювали над проблемою “Профільна компетенція як засіб самореалізації соціально значущій діяльності”. Обґрунтований вибір науково-методичної проблеми, методична підтримка вчителя створюють передумови для особистісного зростання кожного педагогічного працівника, що дає їм змогу розкрити свій творчий потенціал та підвищити кваліфікацію.

Зростання соціальних вимог до школи зобов’язує до систематичного вдосконалення та підвищення  кваліфікації педагогічних працівників, сучасна школа потребує педагога нового типу – вчителя-дослідника, новатора. Тому вся методична робота була  спланована так, щоб кожен учитель міг як найповніше розкрити здібності та талант, розвивати ініціативу та творчий пошук, самореалізуватися у професійній діяльності.

Основними завданнями МО є створення умов для формування творчої компетентної особистості, здатної реалізувати свій потенціал у суспільстві. Тому актуальним є перехід до особистісно орієнтованого навчання і виховання,  провадження нових ефективних технологій.

У процесі професійно-педагогічної діяльності вчитель початкової школи покликаний інтегрувати навчальну, виховну та розвивальну функції, створювати сприятливе навчальне середовище, в якому кожен учень зможе реалізувати свої індивідуальні здібності, потреби, здійснювати особистісно орієнтовний підхід, а , отже, отримувати задоволення від педагогічної взаємодії.

Методичне об’єднання не тільки сприяло ефективному підвищенню кваліфікації вчителів, а стало творчою лабораторією, де вивчається і впроваджується все нове і передове. Усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу, мета якого – побудити і підтримати прагнення дітей до пізнання, спонукало вчителів шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми через використання інновацій.

У 2015/2016н.р. пройшла чергову атестацію вчитель Іваненко Т.Д. на присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ атегорії».

З 24.11.2015 по 28.11.2015 р. згідно річного плану школи пройшов тиждень початкової освіти «Народознавча веселка» (матеріали додаються).

Сучасні концепції розвитку школи України, національної системи виховання ,потребують оновлення виховного процесу, істотної перебудови роботи класного керівника. Змістовно були проведені такі виховні заходи: «Свято квітів і врожаю», «Осінній ярмарок», тиждень початкової освіти «Абетка здоров’я», «Година спілкування з природою», театралізоване «Свято букваря», «Свято матері».

Учні 1- 4 класів узяли участь у Всеукраїнському інтерактивному учнівському природничому конкурсі «Колосок» і були нагороджені грамотами і призами.

Разом з тим є ряд недоліків у роботі МО, на які треба звернути увагу:

1.Підвищення рівня навчальних досягнень учнів через запровадження в роботу інноваційних технологій.

2.Розвиток ініціативи й творчості педагогів за для підвищення загальноосвітнього рівня  школярів.

3.Запроваджувати  здоров’язбережувальні технології виховання.

4.Продовжувати роботу в напрямку «Обдарована дитина в школі».

У 2015/2016 н.р. МО вчителів природничо-математичного циклу працювало над удосконаленням педагогічної майстерності вчителів, розвитку їх ініціативи і творчості та підвищення результативності навчально-виховного процесу, тобто була спрямована на реалізацію проблемного питання «Вдосконалення форм і методів організації уроків природничо-математичних наук через урізноманітнення особистісно-зорієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня».

Якісний склад учителів методичного об’єднання:   1 учитель має звання «старший учитель», 2 – першу категорію, 1- другу категорію, 1- спеціаліст.

Протягом навчального року проводилися додаткові заняття з учнями, які прагнули підвищити рівень навчальних досягнень з окремих предметів, а також проводилась індивідуальна робота з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

Провідними технологіями у їх роботі є технології розвиваючого, проблемного, інтерактивного навчання.   Відповідно до цього вчителі  використовують різноманітні форми і методи роботи з дітьми на уроці та позакласній роботі, втілюють нові методи роботи з учнями, переймають досвід, діляться новими досягненнями і набутими навичками. З цією метою всі вчителі проводили відкриті уроки з відповідних предметів. Серед них: фронтальна, парна, індивідуальна, колективна форми організації навчальної діяльності (вирішення проблеми, створення презентацій на задану тему, вирішення ситуації, рольові ігри, випереджаючі завдання різного плану, складання географічних загадок, створення візитної картки країни, математичні диктанти, практичні та лабораторні роботи, тестові завдання); опорні конспекти, схеми, таблиці, проблемний, ігровий, пошуковий методи, дослідження,експеримент, спостереження, порівняння, проведення нестандартних уроків, інформаційні технології.          

Всі члени методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу постійно навчаються новому, підвищують свій фаховий рівень. Особливо це стосується  підвищення  рівня роботи з комп’ютерними програмами та їх застосування на уроках та позаурочний час.

Але поряд із проведеною роботою є ще багато недоліків: низький рівень  участі у фахових конкурсах вчителів, мало пропагується  досвід роботи на сторінках педагогічної преси, Інтернету.

Робота методоб’єднання була спрямована на надання реальної дієвої допомоги усім членам МО і будувалася робота так, щоб кожен вчитель міг найбільш повно розкрити свої здібності і талант, набуті навички дослідницької діяльності, розвивати ініціативу та творчий пошук. Зверталася увага на розгляд нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, вивчення методичних рекомендацій.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік підвищився науково– теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів циклу, посилилась увага до виховної  та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

У минулому навчальному році приділялась належна увага позакласній роботі з предметів.  Продумано і цілеспрямовано проводились предметні тижні, дні, загальношкільні свята.

Згідно рейтингу циклів навчальних предметів за навчальними досягненнями учнів  найкращим є рівень навчальних досягнень учнів з предметів технічно-естетичного циклуякісний показник зменшився на 2%, що становить  - 95%: образотворче мистецтво – 100%, музичне  мистецтво – 99%, художня культура – 97%,  захист Вітчизни – 97%, фізична культура – 95%. трудове навчання – 92%, інформатика – 87%, При цьому, у порівнянні з минулим навчальним роком якісний показник  збільшився з художньої  культури на 6%, зменшився з захисту Вітчизни - 1%, трудового навчання – 4%,  з  фізичної культури – 5%, інформатики – 4%.

З образотворчого мистецтва якісний показник залишився без змін. Порівняно з попереднім навчальним роком якісний показник всередньому збільшився на 6%.  Найнижчий якісний показник в технічно-естетичному циклі – з інформатики – 87%.

            З предметів суспільно-гуманітарного циклу порівняно з попереднім навчальним роком   якісний показник збільшився  на 1% , що становить – 74%. З них:  збільшився з

української літератури –  4%, англійської мови – 6%,  зарубіжної  літератури – 9%, а зменшився : з  історії України – 3%;  всесвітньої історії –  3%, правознавства – 2%,

а з української мови залишився без змін. Найнижчий якісний показник у суспільно-гуманітарному циклі – з англійської мови 66%.

           З природничо-математичного циклу у порівнянні з попереднім роком у минулому навчальному році якісний показник навчальних досягнень учнів залишився без змін і  становить –  68%. Збільшився якісний показник з математики – на  4%,  з біології – 6%;з

географії – 8%; основ здоров’я  – 2%. ,  а зменшився якісний показник з хімії  - 1%,  природознавства – на 10%; а з фізики  залишився без змін.  Найнижчий якісний показник у природничо-математичному циклі – математика – 59%.

Рейтинг навчальних предметів за навчальними досягненнями учнів такий:  образотворче мистецтво – 100%; музичне мистецтво – 99%; художня культура – 97%;  захист Вітчизни – 97%; фізична культура – 95%; людина і світ – 92%; трудове навчання та технології  – 92%; економіка – 92%; екологія –92%;  інформатика – 87%; правознавство – 86%; основи здоров’я,  – 81%; українська література – 81%; українська мова – 76%; зарубіжна  література – 76%, географія – 71%, всесвітня історія – 70%; біологія –69%; фізика – 68%; історія України – 67%; англійська мова – 66%; природознавство – 65%;  хімія – 60%, математика – 59%. Найнижчий якісний показник: з математики-  59%.

Робота шкільного колективу сприяла виявленню та підтримці талановитої молоді, створенню умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних  здібностей   учнів,  має свої   позитивні результати.

У 2015/2016 н. р. план проходження курсів підвищення кваліфікації виконано. За планом на курси направлялися: учителі  початкових класів Шосталь О.З., Волосажир І.М., вчитель української мови та літератури  Чорненька Н.М.,     вчитель математики Дем’янеко О.В., вчитель математики та інформатики Куцик В.Д.,вчитель англійської мови Бойко А.М., соціальний  педагог Грушова Н.В.

В  школі діє Міжнародний проект «Захисти себе від ВІЛ», який впроваджує          Гоц Г.О., вчитель  біології.

     Педагогічний колектив школи створює оптимальні умови для обдарованої та талановитої молоді, всебічно сприяє розвитку творчого потенціалу учнів.

          За рейтингом результативності участі учнів загальноосвітніх шкіл району у конкурсах наша школа посіла ІV місце.

Щодо дотримання в школі пріоритетних напрямків реформи навчально-виховного процесу слід зазначити, що формування змісту шкільного освітнього компонента та організація його вивчення здійснювалась на основі вивчення інтересів та запитів школярів. В школі запровадженний напрямок профілізації: української філології. Продовжується перехід основної школи на новий зміст освіти.

 Відповідно до плану роботи школи з цього навчального року  педагогічний колектив другий рік працює над вирішенням методичної проблеми: «Розвиток життєвих компетентностей учнів».

Формування життєвих компетентностей – це цілісний, поступальний процес, який виражається у залученні дитини до соціального досвіду, засвоєнні нею вже існуючих у суспільстві форм і видів діяльності. Розвинена і сформована особистість – це активний творець свого життя.

Аналіз підсумків за навчальний рік дає підстави зробити висновки, що, порівняно з минулим роком зріс рівень фахової майстерності вчителів. Педагогічний колектив в процесі своєї діяльності в цілому реалізував мету навчання, розвитку і виховання учнів, поставлену на початку навчального року.

Разом з тим в організації методичної роботи є багато невирішених проблем, суттєвих недоліків. Недостатньо використовуються в практичній роботі педагогів досягнення психолого-педагогічної науки, можливості колективних форм методичної роботи. Потребує значного вдосконалення освітній менеджмент та інформаційно-аналітична робота із застосуванням інформаційних технологій.

            Слід відзначити наукових керівників Калитюк В.С., Одрину В.Г., Дем’яненка О.В., які вміло організували пошукову діяльність учнів, цілеспрямовано працюють над розвитком науково-дослідницьких здібностей учнів. Але, на жаль,  не всі вчителі, які мають досвід роботи, залучають старшокласників до наукової діяльності з своїх предметів та приділяють недостатньо уваги роботі з обдарованою молоддю.

Управління виховною роботою закладу здійснювали заступник директора з ВР та педагог-організатор Поляк Н.І.,   практичний психолог Іваненко В.І., соціальний педагог Грушова Н.В.

Вже другий рік робота Ромашківської ЗОШ І – ІІІ ступенів була підпорядкована проблемному питанню району «Забезпечення системно-цільового підходу до управління виховним процесом» та школи «Розвиток особистості школяра шляхом залучення його до творчої діяльності». Виховна робота школи планувалася та спрямовувалася на досягнення головної мети: формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості – громадянина України.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

- створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

- турбота про здоров’ я учнів, пропаганда здорового способу життя;

- естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

- продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками.

Сучасне виховне середовище розглядає громадянське виховання як соціальне, життєво твотворче виховання, необхідне  для формування та самореалізації свідомого громадянина, патріота, професіонала. Саме тому всю структуру виховної роботи школи розглядаємо з  позиції  громадянського виховання. У кожній класній кімнаті створені куточки національної символіки, які сприяють вивченню  правил вживання національної символіки України. Розроблена система заходів, які сприяють вихованню патріотичних почуттів, національної гідності, викликають інтерес до вивчення минулого нашого народу. З цього питання в школі проведено тематичні тижні дні та заходи

Головним завданням родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Заслуговує на увагу робота класних керівників Шосталь О.З., Клочан О.О., Калитюк В.С. Кропітка робота їх з батьківською громадськістю дає позитивні результати. Робота класних колективів має головне – вихованість учнів, дотримання учнями встановлених закладом правил та вимог.

Педагогічний колектив закладу приділяв художньо-естетичному вихованню належне місце. Серед цих заходів слід відзначити  новорічні свята, свято «Прощавай, початкова школо!», випускний вечір.

Моральне виховання учнів школи спрямовується на формування моральної свідомості, утвердження  загальнолюдських та національних цінностей, моральних норм, які є регуляторами взаємовідносин у суспільстві. У школі діє  волонтерський загін «Криниця доброти», основними напрямками роботи  якого є  допомога одиноким жителям села в упорядкуванні присадибних ділянок, організація зустрічей  та привітання зі святами вчителів-пенсіонерів. Класні керівники та адміністрація школи провели з цього напрямку певну роботу, а саме: загальношкільні учнівські збори «Я – громадянин України», брейн-ринг «Підліток і право», тематичні лінійки до Дня вшанування жертв голодомору та  до Дня пам’яті героїв Крут, тематичні бесіди «Мій дідусь ветеран», уроки щодо попередження торгівлі людьми.

Серед основних заходів трудового виховання, спрямованого на формування творчої працелюбної особистості, проведено операцію «Чистодвір», трудову операцію «Ми тут господарі», взяли участь у весняних акціях «Благоустрій села», «Збережемо нашу Землю зеленою і квітучою», «Посади дерево і збережи його».

Завдання екологічного виховання  реалізуються   за допомогою цілеспрямованої роботи в рамках загальношкільних  проектів  «Чистодвір», «Весняні клопоти», «Збережемо нашу землю зеленою та квітучою». В школі організовано та проведено акції «Парад квітів біля школи», «Зростаймо разом з деревцем», проводиться моніторинг пришкільної території з метою виявлення та ліквідації сміттєзвалищ. За кожним класом закріплена пришкільна ділянка. Учні нашої школи доглядають за деревами в шкільному парку,  беруть участь у впорядкуванні братських могил   в с. Ромашки та с. Бакумівка.

З метою формування в учнів культури здорового способу життя, ціннісного ставлення до себе й до інших людей школа працює над проблемою «Здорова дитина – здорова нація», яка стала міжпредметною темою усіх чинників    навчально-виховного процесу. Розроблена система заходів для забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості:  свято до Дня фізкультурника, тиждень безпеки дитини, «Веселі старти», рухливі перерви, конкурсні програми присвячені Дню Збройних Сил України та Дню Захисника Вітчизни,  змагання з футболу, шахів, рейд-перевірки «Школа – територія, вільна від тютюну і наркотиків», тематичні бесіди щодо впровадження програми «Дитинство без туберкульозу», лінійку до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Команди нашої школи брали участь у районних змаганнях військово-патріотичної юнацько-спортивної гри «Джура», футболу, легкої атлетики.

Особливу увагу педагогічний колектив у виховній роботі приділяє превентивному вихованню, профілактиці та попередженню правопорушень серед учнів.  Систематично проводяться  бесіди, класні години, тренінги, пізнавальні ігри, круглі столи на правову тематику. Організація профілактичної роботи в школі проводиться системно, функціонує рада профілактики, засідання проводяться щомісячно. Для покращення результатів роботи школою проводяться спільні заходи із службою в справах неповнолітніх, а також планові тематичні виховні заходи  та рейди в сім’ю. Класні керівники й адміністрація багато уваги приділяє контролю за поведінкою учнів та станом відвідування учнями навчальних занять. Класні керівники систематично заповнюють журнал обліку відвідування учнями школи. Проводяться зустрічі з районними службами.

Однією із найважливіших ланок виховного процесу у школі є соціально-психологічна служба, яка є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я учнів і діє з метою  створення гармонійного, соціально-психологічного простору в навчальному закладі, профілактики та корекції  особистісного та інтелектуального розвитку учнів, формування соціально-психологічної культури учнів, педагогів, батьків.  

Велика увага звертається на проведення анкетувань, тестів, що дає змогу проаналізувати наявну ситуацію та за допомогою тренінгових та корекційних занять по можливості виправити недоліки. Діагностично-корекційною  роботою охоплені не тільки діти, а й батьки. Результати діагностування фіксуються та обробляються для подальшої виховної роботи.

Створено систему профілактичної роботи, здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи,   активно працює  рада профілактики правопорушень, проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми, систематично проводяться  обстеження житлово-побутових умов, засідання батьківських лекторіїв, індивідуальні бесіди з учнями групи «ризику» та їх батьками, проводиться громадський огляд мікрорайону.

З метою профілактики правопорушень учні залучені до  гурткової роботи та організації змістовного дозвілля. Постійно відбуваються  зустрічі з працівником районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, правоохоронних органів. На батьківських збори та батьківських лекторіях  постійно піднімалося питання на правову тематику згідно річного плану роботи школи.

Рівень спеціалізації випускників школи за підсумками профорієнтаційної роботи і працевлаштуванням на роботу дозволяє зробити такі висновки: профорієнтаційна робота в школі поставлена на високий рівень, 100% випускників визначилися і продовжують навчання або працевлаштовані.

Забезпечення єдності фізичного, духовного та інтелектуального розвитку особистості є особливим завданням виховної роботи класних керівників, виховної роботи педагогічного колективу в цілому. Певних успіхів у цій роботі досягли такі класні керівники, як Шосталь О.З., Бойко К.В., Калитюк В.С.

 Успіх  спільної діяльності  педагогів  і  батьків великою  мірою  залежить  від глибокого  знання  вчителем  учнів, їхніх  родин й тому у школі практикується детальне знайомство з родинами  за програмою вивчення сім’ї.

Організовано та проведено оздоровлення учнів у пришкільному таборі відпочинку «Дитяча творчість».

У школі створено учнівську організацію: «Країна дитинства». Учні школи беруть участь у роботі районної дитячої організації «Фенікс».

Робота учнівського самоврядування спланована, проведено ряд заходів, зокрема, привітання учителів з Днем учителя, з 8 Березня, участь у всіх виховних заходах.

Сьогодні українське суспільство проходить через тяжке випробування абсолютною свободою у виборі способу життя. Велика кількість соціальних, ідеологічних, політичних та економічних чинників, які впливають на вибір поведінки кожною молодою людиною в період її особистісного становлення, за останні роки кардинально змінили силу та вектори впливу.

Загалом, уся виховна робота школи спрямована на вироблення почуття відповідальності, формування поваги до праці, прагнення бути корисним і потрібним для служіння народові в ім’я процвітання  держави.

Виходячи з вищезазначеного

 

НАКАЗУЮ:

 

  1.   Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дем’яненко І.В.:

1.1.      Спрямувати роботу методичних об’єднань  на реалізацію науково-методичної проблеми   «Розвиток життєвих компетентностей учнів. Розвиток  особистості школяра шляхом залучення його до творчої діяльності (2014-2019 рр.)» ІІ етап. Практичне дослідження проблеми. 

1.2. Удосконалити систему підготовки до олімпіад, турнірів, конкурсів через діяльність шкільних факультативів, індивідуальну роботу з обдарованими дітьми.                                                                        

1.3. З метою вивчення результативності навчально-виховної та методичної роботи продовжити впровадження моніторингових досліджень.

1.4. Залучати вчителів до участі у конкурсі “Учитель року”, районних семінарах-практикумах, інших методичних заходах.

1.5. Продовжувати роботу з молодими фахівцями для їх адаптації в школі, поліпшення якості викладання ними навчальних дисциплін.

1.6. Продовжити роботу по практичному  впровадженню Основних орієнтирів виховання для поліпшення  виховної роботи в закладах освіти,  враховуючи їх специфіку.

  1. Учителям-предметникам постійно поліпшувати роботу з обдарованими дітьми щодо якісної підготовки їх до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
  2. Класним керівникам в наступному навчальному році продовжити роботу над реалізацією виховної проблеми школи та району, над оволодінням прийомами і засобами педагогічної техніки, вмінням встановлювати педагогічно доцільні взаємовідносини з окр
Увійти на сайт

Гаряча лінія


Захист прав дитини


Сайти шкіл району