Ромашківська ЗОШ І-ІІІ ступенівЧетвер, 22.08.2019, 13:10

Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
Головна | Мій профіль | Вихід
Меню сайту


DilovaMova.com
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Корисні посиланняРомашківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області

09623 Київська обл., Рокитнянський р-н, с.Ромашки, вул. Шкільна, 1,

тел. 04562-236-45,  e-mail: romashkyschool@gmail.com , КОД ЄДРПОУ 25300750

Н А К А З

 

15 червня  2018р.                                      с. Ромашки                                                         №92

 

Про підсумки методичної роботи

Методична робота навчального закладу у 2017/2018 навчальному році була спрямована на реалізацію четвертого етапу (практичне дослідження проблеми науково-педагогічної проблеми школи «Розвиток життєвих компетентностей учнів»: «Формування у школярів навичок пошуково-дослідницької роботи».

На виконання закону України «Про загальну середню освіту» та відповідно до Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, затвердженого наказом МОН України №358 від 28.10.1997 року в школі створено методичний кабінет, який є об’єднуючим центром методичної роботи закладу.

Система методичної роботи спрямовувалась на інформаційне забезпечення учасників педагогічного процесу: проводились теоретичні семінари, методичні оперативні наради, методичні діалоги, усні повідомлення, бесіди з педагогами, які відчували труднощі нововведень, випускались методичні бюлетені, проводились бібліографічні огляди, практичні заняття з учителями тощо. Поновлено стенди методичного кабінету відповідно до нових вимог.

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2017/2018 навчальний рік.

Методична рада школи впродовж року координує діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

Протягом минулого навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- Підсумки результативності роботи методичної ради в 2016/2017 н.р.

- Основні напрямки методичної роботи у 2017/2018 н.р.

- Затвердження планів роботи шкільних методоб’єднань на 2017/2018 н.р.

- Про впровадження Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.

- Діяльність роботи ШМО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

Домінуючою формою методичної роботи в школі діє методична рада, до складу якої входять 4 циклові методичні об’єднання (учителів початкових класів, учителів суспільно-гуманітарного циклу, учителів природничо-математичного циклу, учителів технічно-естетичного циклу), до яких залучені всі педагогічні працівники. Крім того працює МО класних керівників.

Діяльність методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожне з них провело по 4 засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2017/2018 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

У рамках вивчення і реалізації ІV етапу науково-методичної проблеми були проведені педагогічні ради: «Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу», «Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання, у школі використовується комп’ютерна техніка, “Інтернет” під час проведення уроків з різних предметів. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, факультативів впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.

Реалізація основних напрямів методичної ро­боти (забезпечення професійною інформацією; підтримка в підготовці до атестації; організація підвищення кваліфікації вчителів) значно підви­щила якість освіти.

У процесі вивчення стану мотивації роботи вчителів у школі встанов­лено, що посадові обов’язки вчителів відповідають рівню їхніх знань і вмінь; у педагогів сформова­но почуття відповідальності за результати власної праці; вони ініціативні й самостійні.

Основний критерій визначення ефективності методичної робо­ти – результативність навчально-виховного процесу.

Результативною є методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами й підготовка їх до районних турів, конкурсів, олімпіад.

У школі практикується діяльність тимчасових творчих груп, поєднується індивідуальна самоосвітня діяльність із колективними, груповими формами роботи.

Педагогічні працівники школи задіяні в роботі районних методичних об’єднань.

Основним у роботі вчителя прослідковувалася наявність взаємозв’язку: самоосвіта – якість викладання, рівень навчальних досягнень учнів.

Проаналізувавши роботу МО та керуючись проблемою методичного школи, вчителі дійшли висновку, що певна робота проводиться, але вона потребує вдосконалення.

Уся робота з педкадрами була спрямована на підвищення професійного та методичного рівня кожного педагога.

Згідно рейтингу циклів навчальних предметів за навчальними досягненнями учнів найкращим є рівень навчальних досягнень учнів з предметів технічно-естетичного циклу якісний показник збільшився на 2% і становить - 97%. З образотворчого мистецтва, з музичного мистецтва показник не змінився. Збільшився з інформатики та художньої культури на 4%. Зменшився з захисту Вітчизни на 3%, з фізичної культури на 2%, з трудового навчання на 1%.

Найнижчий якісний показник в технічно-естетичному циклі – з інформатики – 90%.

З предметів суспільно-гуманітарного циклу порівняно з попереднім навчальним роком якісний показник залишився без змін і становить – 74%. З них: збільшився з правознавства на 12%., з англійської мови та української літератури на 7%,історії України на 6%; з української мови на 1%,; зменшився : з всесвітньої історії на 1%, з зарубіжної літератури на 2%.

Найнижчий якісний показник у суспільно-гуманітарному циклі – з всесвітньої історії 66%.

З природничо-математичного циклу у порівнянні з попереднім роком якісний показник навчальних досягнень учнів збільшився на 8% і становить – 76 %. Збільшився якісний показник з географії на 18%, з біології на 16%, з хімії на 10%, з математики на 9% з фізики на 8%, з основ здоров’я на 5%; а зменшився з екології на 11%.

Найнижчий якісний показник у природничо-математичному циклі – з математики – 58%.

Рейтинг навчальних предметів за якісним показником навчальних досягнень учнів такий: образотворче мистецтво, музичне мистецтво ,природознавство, художня культура – 100%; фізична культура та трудове навчання і технології – 96%; економіка та захист Вітчизни – 95%; основи здоров’я, – 94%; інформатика – 90%; українська література – 84%; зарубіжна література та географія – 79%; українська мова – 75%; історія України – 74%; біологія –72%; англійська мова – 71%; людина і світ таправознавство – 69%; екологія –68%; всесвітня історія – 66%; фізика – 64%; хімія – 64%, математика – 58%. Найнижчий якісний показник: з математики – 58%.

Робота шкільного колективу сприяла виявленню та підтримці талановитої молоді, створенню умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати.

У 2017/2018н.р. пройшли чергову атестацію такі вчителі:

1.Ткаченко Л.А. учитель початкових класів, на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

2.Бойко А.М., учитель англійської мови, на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

3.Бойко К.В., учитель зарубіжної літератури, на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший вчитель»;

4.Гоц Г.О.,учитель біології та хімії, на відповідність займаній посаді та підтвердження педагогічного звання «старший вчитель».

5.Грушова Н.В., соціальний педагог, на відповідність займаній посаді.

В школі діє проект «Профілактика ВІЛ-інфекції і пропаганда здорового способу життя на засадах розвитку життєвих навичок», який впроваджує Гоц Г.О., вчитель біології.

Педагогічний колектив школи створює оптимальні умови для обдарованої та талановитої молоді, всебічно сприяє розвитку творчого потенціалу учнів.

Щодо дотримання в школі пріоритетних напрямків реформи навчально-виховного процесу слід зазначити, що формування змісту шкільного освітнього компонента та організація його вивчення здійснювалась на основі вивчення інтересів та запитів школярів. В школі запровадженний напрямок профілізації: української філології. Продовжується перехід основної школи на новий зміст освіти.

Відповідно до плану роботи школи з цього навчального року педагогічний колектив третій рік працює над вирішенням методичної проблеми: «Розвиток життєвих компетентностей учнів».

Формування життєвих компетентностей – це цілісний, поступальний процес, який виражається у залученні дитини до соціального досвіду, засвоєнні нею вже існуючих у суспільстві форм і видів діяльності. Розвинена і сформована особистість – це активний творець свого життя.

Аналіз підсумків за навчальний рік дає підстави зробити висновки, що, порівняно з минулим роком зріс рівень фахової майстерності вчителів. Педагогічний колектив в процесі своєї діяльності в цілому реалізував мету навчання, розвитку і виховання учнів, поставлену на початку навчального року.

Разом з тим в організації методичної роботи є багато невирішених проблем, суттєвих недоліків. Недостатньо використовуються в практичній роботі педагогів досягнення психолого-педагогічної науки, можливості колективних форм методичної роботи.

Управління виховною роботою закладу в 2017/2018 н. р. здійснювали заступник директора з ВР Поляк Н.І., педагог-організатор Іваненко Т.Д., практичний психолог Іваненко В.І., соціальний педагог Грушова Н.В.

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

- створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

- турбота про здоров’ я учнів, пропаганда здорового способу життя;

- естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

- продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками.

При плануванні виховної роботи забезпечувався принцип природовідповідності, враховувалися вікові особливості учнів. Система педагогічних впливів охоплювала все життя дитини у закладі та поза ним: виховні заходи, взаємини, традиції, норми поведінки, творчу корисну діяльність, самоврядування.

За структурою виховну роботу в закладі можна поділити на п’ять ланок:
– виховна робота адміністрації,

робота соціально-педагогічної служби,

робота класних керівників,

робота вчителів-предметників школи,

робота психологічної і соціальної служби.

Така структура виховної роботи дозволяє забезпечити виховання учнів
як процесу безперервного – в урочний та позакласний час.

Якщо оцінити роботу класних керівників за критеріями та показниками науково-теоретичної, методичної і практичної підготовки у здійсненні інноваційної діяльності, то працювати по цих показниках нам ще дуже багато. Ми переважно користуємося стандартними методами, години спілкування проводяться переважно у вигляді конструктивного діалогу. В останній час більше використовуються інноваційні виховні технології (самотестування, проекти саморозвитку за різними напрямами, діагностичні карти особистості, проведення тренінгів).

Можна відзначити роботу класних керівників Бойко К.В., Гоц Г.О., Калитюк В.С., Клочан О.О., Шосталь О.З. з питань виховання учнів, які постійно використовували нетрадиційні форми проведення виховних заходів, намагалися створити умови для набуття учнями досвіду взаємовідносин з батьками, культури поведінки в сім’ї.

Структура виховної роботи школи розглядається з позиції громадянського виховання. У кожній класній кімнаті створено куточки національної символіки, які сприяють вивченню правил вживання національної символіки України. Розроблена система заходів, які сприяють вихованню патріотичних почуттів, національної гідності, викликають інтерес до вивчення минулого нашого народу. З цього питання в школі проведено тематичні тижні дні та заходи: Міжнародний День миру (21.09.), День партизанської слави (25.09.), Тиждень козацької слави та європейської демократії та День Захисника Вітчизни (09-13.10), Тиждень патріотичного виховання (16-20.10), День Гідності та Свободи (20-21.11.), День пам’яті жертв голодомору (26.11.), День вшанування учасників ліквідації на ЧАЕС (14.12.), Тиждень «Україна – соборна держава» (22-26.01), День пам’яті героїв Крут (29.01.), Тиждень патріотичного виховання (19-23.02), День «Ноль дискримінації» (01.03.), Дні патріотичного виховання (30.04.-09.05), загальношкільні учнівські збори «Європейський вибір України», годину-реквієм вшанування пам’яті Небесної сотні, виховну годину-спогад до Дня Чорнобильської трагедії «Відлуння Чорнобиля», тиждень права, уроки гендерної грамотності, свято рідної мови, конкурси дитячої творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», « Я – Київщини гордість і надія», які розвивають визнання духовної єдності поколінь, формують соціальну активність та здатність узяти на себе відповідальність. Важливе місце для адаптації учнів до соціального середовища є правоваосвіта, яка забезпечується не лише курсом правознавства у 9 класі, а й систематичною виховною роботою з даного напрямку.

Головним завданням родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Заслуговує на увагу робота класних керівників Калитюк В.С., Шосталь О.З. Кропітка робота їх з батьківською громадськістю дає позитивні результати. Робота класних колективів має головне – вихованість учнів, дотримання учнями встановлених закладом правил та вимог.

Серед заходів військово-патріотичного виховання слід відзначити конкурс «Нумо, хлопці» (до Дня Збройних Сил України), свято-конкурс «Козацькі забави» (до Дня Захисника Вітчизни) та мітинг «Тих днів не змовкне слава…» (до Дня Перемоги), тематичну лінійку до Дня партизанської слави.

Педагогічний колектив закладу приділяв художньо-естетичному вихованню належне місце. Серед цих заходів слід відзначити свято «Прощавай, початкова школо!», випускний вечір.

Моральне виховання учнів школи спрямовується на формування моральної свідомості, утвердження загальнолюдських та національних цінностей, моральних норм, які є регуляторами взаємовідносин у суспільстві. У школі діє волонтерський загін «Криниця доброти», основним напрямком роботи якого в цьому навчальному році є допомога постраждалим внаслідок військового протистояння на Донбасі, зокрема, це Слов’янська школа-інтернат. Крім того волонтери надавали допомогу одиноким жителям села в упорядкуванні присадибних ділянок, організації зустрічей та привітання зі святами вчителів-пенсіонерів. Класні керівники та адміністрація школи провели з цього напрямку певну роботу, а саме: брейн-ринг «Підліток і право», тематичні лінійки до Дня вшанування жертв голодомору та до Дня пам’яті героїв Крут, тематичні бесіди «Мій дідусь ветеран», уроки щодо попередження торгівлі людьми.

Серед основних заходів трудового виховання, спрямованого на формування творчої працелюбної особистості, проведено операцію «Чистодвір», трудову операцію «Ми тут господарі», взяли участь у весняних акціях «Благоустрій села», «Збережемо нашу Землю зеленою і квітучою», «Посади дерево і збережи його».

Завдання екологічного виховання реалізуються за допомогою цілеспрямованої роботи в рамках загальношкільних проектів «Чистодвір», «Весняні клопоти», «Збережемо нашу землю зеленою та квітучою». В школі організовано та проведено акції «Парад квітів біля школи», «Зростаймо разом з деревцем», проводиться моніторинг пришкільної території з метою виявлення та ліквідації сміттєзвалищ. За кожним класом закріплена пришкільна ділянка. Учні нашої школи доглядають за деревами в шкільному парку, беруть участь у впорядкуванні братських могил в с. Ромашки та с. Бакумівка.

З метою формування в учнів культури здорового способу життя, ціннісного ставлення до себе й до інших людей школа працює над проблемою «Здорова дитина – здорова нація», яка стала міжпредметною темою усіх чинників навчально-виховного процесу. Розроблена система заходів для забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості: свято до Дня фізкультурника, тиждень безпеки дитини, «Веселі старти», рухливі перерви, конкурсні програми присвячені Дню Збройних Сил України та Дню Захисника Вітчизни, змагання з футболу, шахів, рейд-перевірки «Школа – територія, вільна від тютюну і наркотиків», тематичні бесіди щодо впровадження програми «Дитинство без туберкульозу», лінійку до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Команди нашої школи брали участь у районних змаганнях військово-патріотичної юнацько-спортивної гри «Джура» і посіла ІV місце, футболу, легкої атлетики.

Особливу увагу педагогічний колектив у виховній роботі приділяє превентивному вихованню, профілактиці та попередженню правопорушень серед учнів. Систематично проводяться бесіди, класні години, тренінги, пізнавальні ігри, круглі столи на правову тематику. Організація профілактичної роботи в школі проводиться системно, функціонує рада профілактики, засідання проводяться щомісячно. Для покращення результатів роботи школою проводяться спільні заходи із службою в справах неповнолітніх, а також планові тематичні виховні заходи та рейди в сім’ю. Класні керівники й адміністрація багато уваги приділяє контролю за поведінкою учнів та станом відвідування учнями навчальних занять. Класні керівники систематично заповнюють журнал обліку відвідування учнями школи. Проводяться зустрічі з районними службами.

Щорічно проводиться робота з попередження дитячого травматизму, яку організовано у відповідності до вимог статті 15 Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 року №563, «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 року № 9 (ДНАОП 0.00-4.15-98), наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 року №225 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року протокол №1/8-5 «Про стан травматизму під час навчально-виховного процесу серед вихованців, учнів, студентів, працівників і заходи його профілактики» в школі видано накази від 1 вересня 2017 року № 109 «Про відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу в школі», № 110 «Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму».

Ведуться журнали для реєстрації інструктажів із охорони праці працівників та учнів школи. Посадові обов’язки працівників, інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності діють відповідно до наказів по школі.

За 2017/2018 навчальний рік в школі зафіксовано 1 випадок побутового дитячого травматизму та 1 випадок дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу. Основними причинами дитячого травматизму є падіння, ушкодження при спортивних іграх.

Відповідно до Положення про проведення Тижнів знань з безпеки життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області в 2017/2018 навчальному році проведено три Тижні безпеки життєдіяльності.

Однією із найважливіших ланок виховного процесу у школі є соціально-психологічна служба, яка є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я учнів і діє з метою створення гармонійного, соціально-психологічного простору в навчальному закладі, профілактики та корекції особистісного та інтелектуального розвитку учнів, формування соціально-психологічної культури учнів, педагогів, батьків.

Створено систему профілактичної роботи, здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи, активно працює рада профілактики правопорушень, проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми, систематично проводяться обстеження житлово-побутових умов, засідання батьківських лекторіїв, індивідуальні бесіди з учнями групи «ризику» та їх батьками, проводиться громадський огляд умов проживання учнів, під час якого встановлено:

- дітей-сиріт – 1;

- дітей-напівсиріт – 5;

- дітей під опікою – 4;

- дітей, позбавлених батьківського піклування – 1;

- дітей-інвалідів – 5;

- дітей з індивідуальною формою навчання – 2;

- дітей з багатодітних сімей – 69;

- дітей з малозабезпечених сімей – 11;

- дітей з сімей, які потрапили в складні життєві обставини – 2;

- дітей, які мають статус потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 156;

- обдарованих дітей – 27;

- дітей, батьки яких знаходилися в зоні АТО – 4;

- дітей, схильних до правопорушень – 2.

З метою профілактики правопорушень учні залучені до гурткової роботи та організації змістовного дозвілля. Постійно відбуваються зустрічі з працівниками районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, правоохоронних органів. На батьківських зборах та батьківських лекторіях постійно піднімалося питання на правову тематику згідно річного плану роботи школи.

Рівень спеціалізації випускників школи за підсумками профорієнтаційної роботи і працевлаштуванням на роботу дозволяє зробити такі висновки: профорієнтаційна робота в школі поставлена на високий рівень, 100% випускників визначилися і продовжують навчання або працевлаштовані.

Забезпечення єдності фізичного, духовного та інтелектуального розвитку особистості є особливим завданням виховної роботи класних керівників, виховної роботи педагогічного колективу в цілому. Певних успіхів у цій роботі досягли такі класні керівники, як Шосталь О.З., Бойко К.В., Калитюк В.С.

Пропаганда педагогічних знань серед батьків учнів займала значне місце у роботі педагогічного колективу школи. Протягом навчального року були проведені батьківські лекторії на теми: «Підліток і шкідливі звички», «Дефіцит батьківської уваги», «Підліток та батьки: чи можливе порозуміння», «Допомога батьків дітям під час підготовки до ДПА та ЗНО (9, 11 класи)». У відносинах «батьки – вчителі» склалися стосунки взаєморозуміння.

У школі діє учнівська організація «Країна дитинства». Учні школи беруть участь у роботі районної дитячої організації «Фенікс».

Загалом, уся виховна робота школи спрямована на вироблення почуття відповідальності, формування поваги до праці, прагнення бути корисним і потрібним для служіння народові в ім’я процвітання держави.

Виходячи з вищезазначеного

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дем’яненко І.В.:

  1. Спрямувати роботу методичних об’єднань на реалізацію науково-методичної проблеми «Розвиток життєвих компетентностей учнів. Розвиток особистості школяра шляхом залучення його до творчої діяльності (2014-2019 рр.)» .V етап. Узагальнюючий підсумковий.
  2. Удосконалити систему підготовки до олімпіад, турнірів, конкурсів через діяльність шкільних факультативів, індивідуальну роботу з обдарованими дітьми.

1.3. Продовжувати роботу з молодими фахівцями для їх адаптації в школі, поліпшення якості викладання ними навчальних дисциплін.

1.4. Залучати вчителів до участі у конкурсі “Учитель року”, районних семінарах-практикумах, інших методичних заходах.

1.5. З метою вивчення результативності навчально-виховної та методичної роботи продовжити впровадження моніторингових досліджень.

1.6. Продовжити роботу по практичному впровадженню Основних орієнтирів виховання для поліпшення виховної роботи в закладах освіти, враховуючи їх специфіку.

2. Учителям-предметникам постійно поліпшувати роботу з обдарованими дітьми щодо якісної підготовки їх до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

3. Заступнику директора з виховної роботи Поляк Н.І. спрямувати роботу методичного об’єднання на реалізацію науково-методичної проблеми « Розвиток особистості школяра шляхом залучення його до творчої діяльності (2014-2019 рр.)» V етап. Узагальнюючий підсумковий.

4. Класним керівникам в наступному навчальному році продовжити роботу над реалізацією виховної проблеми школи та району, над оволодінням прийомами і засобами педагогічної техніки, вмінням встановлювати педагогічно доцільні взаємовідносини з окремими учнями, учнівським колективом, батьками, вчителями, аналізувати свою діяльність, результати роботи, над створенням необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.

5. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Дем’яненко І.В.

Увійти на сайт

Гаряча лінія


Захист прав дитини


Сайти шкіл району