Ромашківська ЗОШ І-ІІІ ступенівСубота, 16.02.2019, 05:19

Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
Головна | Мій профіль | Вихід
Меню сайту


DilovaMova.com
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Корисні посилання











 З В І Т
 директора Ромашківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Рокитнянської районної державної адміністрації
Київської області
Кононенко Тамари Романівни
за 2016/2017 навчальний рік
 

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді впродовж 2016/2017 н.р. Керуємося Положенням про порядок звітування директорів, керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим Наказом МОН України № 178 23.03.2005 р. Як директор школи у своїй діяльності я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Ромашківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів збудована і введена в дію в 1977 році.

Перебуває у комунальній власності.

Юридична адреса загальноосвітнього закладу:

вул. Шкільна, 1

село Ромашки

Рокитнянський район

Київська область

09623

тел. 2-36-45

Засновником (власником) навчального закладу є Рокитнянська районна державна адміністрація.

У навчальному закладі загальна площа приміщень складає 3400м2. Площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять, становить  950 м2. Контингент учнів складає 190 осіб. За проектом може вміщувати 325 учнів. Кількість класів та навчальних приміщень розраховано на організацію занять в одну зміну.            

Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну.

Мова навчання - українська.

У будівлі закладу функціонують  приміщення:

- 9 навчальних кімнат;

- 4 навчальних кабінети;

- 3 адміністративні кабінети;

- 1 учительська кімната;

- 1 медичний кабінет;

- 1 кабінет психолога;

- 1 кабінет педагога-організатора;

- 3 туалети;

- 1 шкільна їдальня;

- 1 бібліотека з читальним залом та книгосховище;

- спортивна зала;

- майстерня.

          Всього на балансі знаходиться 16 комп’ютерів. В навчально-виховному процесі використовується 11.

Для викладання курсу інформатики з 1 по 11 клас використовуються 11 комп`ютерів. Комп’ютерний клас підключений до мережі Інтернет. Комп`ютери використовуються також  в адміністративній роботі: 1 – у секретаря, 1 – у заступника з навчально-виховної роботи, 1 – у заступника з виховної роботи, 1 – у кабінеті соціально-психологічної служби, 1 – у завідуючої бібліотекою.

Навчальний заклад  має 1 проектор, 1 телевізор,  2 ноутбуки, які використовуються в навчальному процесі. 15 вчителів-предметників  проводять уроки із використанням інтерактивних засобів навчання.

Ромашківська  ЗОШ І-ІІІ ступенів має свій веб-сайт, де розміщено інформацію про педагогічний склад, гуртки, традиційні шкільні заходи, що дає можливість населенню бути обізнаним із усіма шкільними подіями. Важлива інформація розміщується для батьків. При необхідності сайт використовується для організації дистанційного навчання.

У школі є бібліотечний фонд, який складає  8795 примірники,  у тому числі підручників  –  3834, з них для:    1-4 класів – 1096,  5-9 класів – 1918, 10-11 класів – 820.

Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 (із змінами), на виконання Плану проведення атестаційної експертизи, затвердженого наказом департаменту освіти  і науки  Київської  обласної  державної  адміністрації від  16.09.2013 № 12-01-11-2800, на підставі наказу відділу освіти Рокитнянської районної державної адміністрації  від 21.11.2014 № 425 «Про проведення атестаційної експертизи Ромашківської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області»  у січні місяці 2015 року було проведено атестаційну експертизу, згідно якої  рішенням Регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів від 05.03.2015 року (протокол №157) заклад визнано атестованим за достатнім рівнем.

Навчальні програми, за якими проводиться навчання учнів, відповідають переліку програм робочого навчального плану, всі мають відповідний гриф мон молодь спорт  та  Міністерства освіти і науки України.

Підручники і навчальні посібники, що використовуються в навчально-виховному процесі,  мають відповідний гриф мон молодь спорт  та Міністерства освіти і науки України.

Наступність забезпечується у вивченні навчальних предметів  початкової школи і 5 класу, основної та старшої школи.

Оформлення та видача документів про загальну середню освіту здійснюються відповідно до вимог.

Нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні здійснюється в установленому порядку.

Розподіл педагогічного навантаження відбувається відповідно до вимог. У кінці навчального року учителі школи ознайомлюються із попереднім навантаженням під підпис. Розподіл годин відповідає фаховій підготовці педагогів. Середнє навантаження педагогів становить 18 годин. У викладанні предметів та в класному керівництві забезпечується наступність.

Зарахування  і відрахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу відбувається в установленому порядку.

Згідно з  наказом  Міністерства освіти і науки України  від  28.07.2013 № 1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» розроблена документація, яка відображає діяльність навчального закладу з усіх напрямів роботи. Видано наказ, у якому згідно з функціональними обов’язками,  членам педагогічного колективу доручено ведення тієї чи іншої документації відповідно до Номенклатури справ.

             У  2016/2017 навчальному році  налічується  21  педагогічний працівник,  які мають: вищу педагогічну освіту – 17 (80%), неповну вищу освіту – 2 (10%),           середню спеціальну – 2 (10%).

              Адміністрація школи проводить роботу щодо підвищення професійної компетентності вчителів та підвищення їх кваліфікаційного рівня. У закладі діє система методичної роботи спрямована на підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників, атестаційна робота, курсова підготовка.

            Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників наступний:

            спеціаліст вищої категорії – 9 (43%),

            спеціаліст І категорії –5(23%),

            спеціаліст ІІ категорії – 2 (10%),

            спеціаліст – 1(5%).

            Мають звання  «старший учитель»8(38%).

Всі педагоги пройшли навчання за програмою «INTEL».

У навчальній діяльності вчителями початкових класів використовуються елементи особистісно-орієнтованого навчання, профільне навчання (української філології) – в 10-11 класах, інтерактивні технології при вивченні української мови та літератури, історії, світової літератури, біології, хімії, основ здоров’я, художньої культури, технологій.  За допомогою проектних технологій розкриває творчі здібності учнів на уроках художньої культури вчитель Ткаченко Л.А., трудового навчання – Іваненко В.І., екології – Гоц Г.О. Педагогічні працівники використовують в навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційні технології. Одним із напрямів використання ІКТ педагогами навчального закладу є створення власних мультимедійних продуктів,  користування Інтернет-ресурсами, впровадження в освітній процес комп’ютерних програм, відеоуроків тощо.

З метою організації роботи з обдарованими учнями, їх підтримки, залучення до науково-дослідницької роботи, а також стимулювання самостійної роботи учнів щодо вивчення окремих предметів, залучення їх до участі в олімпіадах, турнірах, в школі створена власна система науково-дослідницької роботи учнів та наукове учнівське товариство «Дослідник».

На виконання плану роботи у закладі було оновлено банк даних учнів, схильних до наукової, пошукової та дослідницької діяльності, а також створені умови для розвитку обдарованих дітей: вчителі здійснювали особистісно-орієнтоване навчання на основі диференціації та індивідуалізації, проводили заняття з використанням інноваційних педтехнологій, залучали обдарованих учнів до позакласної роботи з навчальних предметів.

Відсоток учнів-переможців та призерів  конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук становить 20%.

Проводиться  цілеспрямована робота з обдарованими учнями, яка сприяє розвитку їх індивідуальних особливостей та  створює умови для розвитку інтелектуальних,  творчих і спортивних здібностей.

Учні закладу  беруть  участь у загальношкільних та районних заходах, що охоплюють  всі напрямки навчально-виховного процесу. 

 Рівень творчих та спортивних досягнень учнів складає 11%.

Одним із основних завдань керівника вбачаю створення у навчальному закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти. Мною, як керівником, ведеться робота по залученню всіх дітей шкільного віку, які належать до мікрорайону закладу. Для цього щороку проводиться облік дітей шкільного віку та дітей,  яким виповнилось на 1 вересня поточного року 5 років, які потім залучаються до підготовки до школи. Протягом року проводиться відповідна робота: видається наказ по школі, складається розклад занять для дітей, які не відвідують дошкільний навчальний заклад, проводиться роз’яснювальна робота з батьками.

У квітні місяці 2017 року школа взяла участь Всеукраїнському моніторинговому опитуванні викладання та навчання серед директорів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (за методологією TALIS).

Виховна діяльність реалізовується через національно-патріотичне, громадянське, родинно-сімейне, моральне, художньо-естетичне, екологічне та трудове виховання, формування здорового способу життя шляхом загальношкільних виховних заходів  та роботи класних керівників з учнями. Розвиток музичної обдарованості учнів – вчителем ТкаченкоЛ.А.

У рамках методичної роботи значна увага приділялась роботі з обдарованими дітьми.

На базі школи працювали  гуртки Центру дитячої та юнацької творчості  «Юні любителі природи», «Географічне краєзнавство».  Діє спортивний гурток з футболу від спортивної школи для двох вікових груп.

Рівень охоплення учнів школи позашкільною освітою складає 28 %.

У минулому навчальному році приділялась належна увага позакласній роботі з предметів.  Продумано і цілеспрямовано проводились предметні тижні, дні, загальношкільні свята, конкурси.

Таким чином, у  2016/2017 навчальному  році методична робота у школі була спрямована на підвищення професійної майстерності вчителів, на формування творчого підходу до навчання та виховання.

У навчальному закладі створена система внутрішньошкільного контролю за виконанням навчальних планів і програм. Упродовж навчального року аналізується їх стан виконання, результати узагальнюються наказами по школі у кінці І семестру та навчального року. Питання розглядаються на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради.

Постійна увага приділяється адміністрацією школи результативності та якості знань учнів, здійсненню моніторингу навчальних досягнень учнів.

В основу управлінських рішень покладено порівняльний аналіз стану організації навчально-виховного процесу за семестр, за рік, аналіз моніторингу якості знань учнів з навчальних предметів та рейтинг класів.

В управлінській діяльності навчального закладу впроваджуються інноваційні педагогічні технології , а саме:

 -  використання  ІКТ ;

 - використання  діагностичних методів вивчення діяльності шкільних методичних об’єднань;

 - проведення моніторингу навчальних досягнень учнів школи;

 - оцінка професійної діяльності вчителів через складання портфоліо;

 - розширення інформаційного та управлінського поля адміністрації школи  через сайт школи;

 - взаємозв’язок з освітніми установами  через електронну пошту;

 - нові форми проведення педрад, шкільних методичних об’єднань, науково-практичних семінарів (круглі столи, презентації, ділові ігри).

Контроль за якістю навчально-виховного процесу здійснювався відповідно до плану роботи навчального закладу.

            Об’єктами внутрішньошкільного контролю в закладі є такі види освітньої діяльності: охоплення навчанням, стан викладання навчальних предметів, рівень навчальних досягнень учнів, якість ведення шкільної документації, виконання навчальних програм, робота шкільних методичних об’єднань, якість виховної роботи.

          Розроблено план внутрішньошкільного контролю за всіма аспектами освітньої діяльності та перспективний план вивчення стану викладання навчальних предметів.

            У навчальному закладі створена система правової роботи та роботи з попередження правопорушень і негативних явищ. Класними керівниками, соціальним педагогом школи проводяться профілактичні бесіди, зустрічі з правоохоронцями. Згідно з планом роботи школи проводяться засідання ради профілактики школи. На даний час у школі на обліку  знаходиться 4 учні, схильних до правопорушень. Вони залучаються до роботи у спортивних секціях та  гуртках.

Великої уваги заслуговує і ділянка роботи по продовженню навчання випускників 9 класу. За останні 5 років учнів, які б не продовжували здобувати середню освіту, немає.

  Значна робота ведеться  з профілактики дитячого травматизму.     

Класними керівниками проводяться бесіди з правил безпечного користування газом, безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами струму, з правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, з правил безпеки на воді, попередженню отруєння дітей, з протипожежної безпеки, з правил дорожнього руху , поточні бесіди з профілактики всіх видів дитячого травматизму. Тематика та дата проведення бесід фіксуються в класних журналах.

Напередодні канікул з учнями проводяться  бесіди з попередження травматизму в дні шкільних канікул. На початку навчального року проводиться вступний інструктаж, про що свідчить запис у класних журналах на окремій сторінці згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (Наказ МОН України № 563 від 01.08.2001р.).

За звітний період серед 190 учнів під час навчально-виховного процесу  зареєстровано 2 випадок  травмування та 3 випадки невиробничого характеру.

  В школі створений банк даних щодо різних категорій дітей: дітей-сиріт, напівсиріт, з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей, схильних до правопорушень. На всіх їх зроблені акти огляду умов проживання, ведеться відповідна робота як з боку класних керівників, так і адміністрації школи.

  В навчальному закладі організовується оздоровлення дітей. У 2017 р. організоване оздоровлення 25 учнів у пришкільному таборі відпочинку «Дитяча творчість». Планується оздоровлення учнів протягом літа за батьківські кошти та кошти сільської ради.

На виконання  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняється від обкладання податком на додану вартість»,  Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року №242/329, керуючись ст. 52 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», розділу 10 «Організація харчування», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), лист Кабінету Міністрів України від 22.11.2015 року № 1519 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», інших нормативно-правових актів, що регулюють питання організації харчування дітей, організоване харчування учнів 1-11 класів: 1-4 класи – 60% батьківської плати та 40% коштів сільської ради, 5-11 класи – 100% батьківської плати, пільгові категорії дітей – 100% коштів сільської ради. За заявами батьків харчуються 120 учнів (63%). 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри школи.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади,  показ відеофільмів про шкідливість паління, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках.

            Педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Адміністрацією закладу постійно здійснюється моніторинг суспільного рейтингу закладу за відгуками батьків, учнів, випускників, громадськості, керівників установ та організацій щодо діяльності закладу освіти: анкетування, збори, засідання, зустрічі, опитування та прийом громадян з особистих та інших питань.

За наслідками моніторингу відзначається достатній рівень довіри між всіма учасниками навчально-виховного процесу.

Директором школи здійснюється систематичний прийом громадян. Як свідчить аналіз журналу обліку особистого прийому громадян, найчастіше звертались з таких питань:

– прибуття та вибуття учнів – 3;

– питання вакансій – 2;

– організація навчально-виховного процесу – 3.

Більшість питань (крім вакантних) вирішено позитивно. Суттєве зменшення звернень громадян свідчить про прозорість діяльності колективу, тісну співпрацю між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

У Ромашківській  загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів із 190 учнів з семи сіл району (Шарки, Першотравневе, Телешівка, Петрівське, Маківка, Калинівка, Луб’янка)  навчається 56 (30%) учнів, що підтверджує достатню довіру батьків учнів до навчального закладу. Підвіз учнів до навчального закладу здійснюється двома одиницями транспорту за програмою «Шкільний автобус» та автобусом із ТДВ «Синявське».

            Щороку проводиться поточний ремонт приміщень школи, спортивних споруд із залученням спонсорської допомоги СТОВ “Росія”, ТДВ «Синявське».

            Хочу, користуючись нагодою, подякувати керівникам вищеназваних підприємств за співпрацю і  розуміння, а також батькам і всьому колективу педагогів закладу.

  Виходячи з вищесказаного, виконуючи завдання державного законодавства, нормативних документів МОН України, місцевих органів управління освітою, враховуючи план роботи на 2016/2017 н.р. і перспективний план роботи школи на наступний навчальний рік, хочу окреслити найважливіші завдання на 2017/2018 н.р.:

  • Продовжувати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, де передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів основної школи.
  • Продовжувати застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.
  • Забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи.
  • Наблизити навчання і виховання кожної дитини до її сутності, конкретних здібностей, майбутньої життєвої траєкторії людини.
  • Забезпечити якісне формування ключових компетентностей нової української школи.
  • Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
  • Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
  • Разом з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з
Увійти на сайт

Гаряча лінія


Захист прав дитини


Сайти шкіл району